Afgelopen activiteiten2019-07-10T10:02:09+00:00

Afgelopen activiteiten

Dit is per 1 mei het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Brabant

De afgelopen maanden zijn er verschillende wisselingen geweest binnen het bestuur van afdeling Midden-Brabant van Alzheimer Nederland. In hun regio zijn inmiddels 70 vrijwilligers actief. Een groot deel daarvan helpt bij de Alzheimer cafés of runt een infostand. Dit jaar hebben Wies Arts en Karin Opperman afscheid genomen als bestuursleden. Per 1 mei vormen de volgende vrijwilligers het bestuur:

Ria Wijnen – voorzitter
Ria van Lier – secretaris
Ron Schmidt – penningmeester
Ben Janssen – PR, communicatie & voorlichting
Ab Kroon – ontmoeten & Alzheimer cafés
Leontine Vermeulen – vrijwilligers
Desiree van Heeswijk – belangenbehartiging & DVG’s

Turks Theehuis 11 april 2019

Onder het genot van een kopje thee met vers gebakken koekjes kregen 8 Turkse bezoekers van zorgconsulent Zahide Melindogan-Malkoc 11 april informatie over het onderwerp diabetes: een risico voor dementie. Dit zevende theehuismoment in Drunen was weer een leerzame bijeenkomst. De presentatie was in het Turks; de powerpointpresentatie in het Turks en in het Nederlands. Er waren in totaal 8 bezoekers: 5 vrouwen en 3 mannen. Veel vrouwen werken in deze tijd op het land, waardoor ze niet konden komen. De aanwezigen maakten gretig gebruik van de mogelijkheid om hun vragen te stellen en eigen ervaringen te delen. Het was een geslaagde bijeenkomst!

Dementie in cultureel perspectief

Gedurende vier zondagen in september is de ziekte Dementie, die in de nabije toekomst volksziekte nummer 1 zal zijn, in een cultureel perspectief geplaatst door Stichting Honsoirde. Naast een groepstentoonstelling is er een speciaal muziek- en lezingenprogramma geweest. Met dit project wilde Honsoirde een andere kijk bieden op deze ziekte waar steeds meer mensen zelf of in de naaste omgeving mee te maken krijgen. Een verslag van dit project is terug te vinden op de website van Stichting Honsoirde.

Alzheimer café Heusden over het levenseinde

Op 24 januari 2019 vond er een thema avond plaats over het levenseinde. Suzanne Parthemos was aanwezig. Zij is specialist Ouderengeneeskunde, werkzaam bij Schakelring en hospice Francinus de Wind en tevens werkzaam als Kinderarts Palliatieve zorg. Tijdens het eerste deel van de avond werd zij geïnterviewd door Mary van Son. Na de pauze werden onder leiding van Marion Arends diverse vragen beantwoord. Een sfeer van openheid en vertrouwen kenmerkte deze geslaagde avond.

Groen & Grijs

Het initiatief Groen & Grijs, kookworkshops voor mensen met dementie en hun kleinkinderen, is door Dementiezorg voor Elkaar uitgeroepen tot het beste dementie-idee van Nederland in 2018. Op woensdag 10 oktober heeft Groen & Grijs plaats gevonden in La Cantina in Drunen. 5 grootouder/kleinkind-koppels kookten samen een driegangen maaltijd. De 9 mannen van kookclub ‘van ’t Rechte Eind’ vervulden een onmisbare rol tijdens het event: 5 van hen ondersteunden aan tafel en in de keuken bij het bereiden van de gerechten; de anderen assisteerden waar ze maar konden.

Voorlichtingsfilmpjes dementie

Twee studenten van de opleiding toegepaste psychologie, hebben vanuit het Sociaal Innovatiecentrum Oisterwijk, een PR-campagne ontwikkeld.  De campagne heeft als doel de kennis over dementie en de rol van de huisarts (toegangspoort tot hulpverlening) te vergroten bij Nederlanders met een migrante afkomst. Meer informatie over de campagne en de filpmjes, zijn terug te vinden op de website van de Brabantse Proeftuin Dementie.

Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen