De afgelopen maanden zijn er verschillende wisselingen geweest binnen het bestuur van afdeling Midden-Brabant van Alzheimer Nederland. In hun regio zijn inmiddels 70 vrijwilligers actief. Een groot deel daarvan helpt bij de Alzheimer cafés of runt een infostand. Dit jaar hebben Wies Arts en Karin Opperman afscheid genomen als bestuursleden. Per 1 mei vormen de volgende vrijwilligers het bestuur:

Ria Wijnen – voorzitter
Ria van Lier – secretaris
Ron Schmidt – penningmeester
Ben Janssen – PR, communicatie & voorlichting
Ab Kroon – ontmoeten & Alzheimer cafés
Leontine Vermeulen – vrijwilligers
Desiree van Heeswijk – belangenbehartiging & DVG’s