Thema:
Juridische en financiële regelingen bij dementie

Vrijdag 29 november 2019 van 13:30 tot 15:00 uur

Locatie: Ruimte naast de moskee in Drunen,
Wilhelminastraat 18, ingang Willem van Oranjestraat
5151 BZ DRUNEN

In de gemeente Heusden hebben ruim 660 mensen dementie,10% van hen is van buitenlandse afkomst.

Het percentage migranten met dementie stijgt ruim twee keer zo snel als het percentage autochtonen. Dat komt omdat de eerste generatie migranten, die in de zestiger en zeventiger jaren naar Nederland kwam, nu snel vergrijst. Daar staat tegenover dat, bijvoorbeeld, slechts 1% van de Marokkanen en 7% van de Turken gebruik maakt van thuiszorg, tegenover 16% van de autochtone bevolking.

Om de migrantengemeenschappen te informeren over dementie organiseert de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) informatiebijeenkomsten die gedeeltelijk in het Turks vertaald worden.

Als u ouder wordt en misschien afhankelijk van andere mensen is het goed na te denken over hoe en door wie u uw financiële zaken zult laten regelen. Notaris Ozata van notariskantoor Drunen geeft tijdens deze bijeenkomst uitleg over het levenstestament, over welke juridische stappen genomen kunnen worden bij dementie en over regelingen voor als u een koophuis hebt.

Kom op 29 november 2019 naar de ruimte naast de Drunense Moskee. Voor thee en koffie wordt gezorgd, de toegang is gratis.

In het voorjaar van 2020 zal er nog een informatiebijeenkomst, in het Turks vertaald, over dementie georganiseerd worden.